ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

APIE PROJEKTĄ „DIZAINO SPARNAI“

Tai nefinansinės paramos projektas, jungiantis talentus, žinias ir patirtį kurti pasaulyje konkurencingus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus ateities dizaino produktus ir paslaugas.
Projekto veiklose dalyvauja mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, pradedantieji dizaineriai ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Pagrindinis siekis – pasitelkiant pandeminiu laikotarpiu nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, per skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus didinti Lietuvos verslo kuriamą pridėtinę vertę, konkurencinį pranašumą ir socialinę atsakomybę.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. www.esinvesticijos.lt

Projekto vykdytojas – UAB „Lašų duona“
Projekto pavadinimas – „Duonos pakuotės koncepcijos ir prototipo sukūrimas“
Pasiektas rezultatas – siekiant skatinti atsakingą vartojimą yra sukurta tvarios duonos pakuotės koncepcija. Įgyvendinat žiedinės ekonomikos principus, pirminės ir antrinės pakuotės gaminamos iš 100 % perdirbamų medžiagų. Tokio tipo pakavimas yra tvarus sprendimas, pritaikytas greitam, bet atsakingam gyvenimo būdui. Taip pat ši koncepcija  apima ir porcijų dydžio mažinimą – mažinant porcijas, skatiname valgyti sveikai, mažiname vartojimą neišmetant maisto. Ši kryptis yra skirta jaunai auditorijai, kartu derinamas modernumas ir tradicijos.
Skirtos nefinansinės paramos dydis – 26 285 Eur.
Projekto įgyvendinimo pabaiga 2023 m. sausio mėn. 31 d.

*********************************************************************

Apie projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „Lašų duona““

UAB „Lašų duona“ 2022 m. užbaigė įgyvendinti projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „Lašų duona““. Projekto pradžia 2019 m. Finansuota iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.
Pagrindinis projekto tikslas: įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje naujas modernias technologijas, pateikti rinkai naujus produktus, vystyti eksportą.
Kiti tikslai: Aukštaitijoje užaugintų grūdinių kultūrų, t. y. vietinės žemės ūkio produkcijos, perdirbimas į galutinį produktą. Planuojama sukurti virš 16 naujų, gerai apmokamų darbo vietų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
www.esinvesticijos.lt

Projekto pavadinimas – Modernių technologijų diegimas UAB „Lašų duona“

Projekto tikslas – gamybos pajėgumų didinimas, asortimento plėtra, produktyvumo, konkurencingumo ir darbo našumo didinimas, eksporto augimas, naujų modernių gamybos technologijų diegimas.
Projekto vykdytojas –UAB „Lašų duona“
Projekto vykdymo vieta – Utenos grūdų perdirbimo gamykla, Žemdirbių g. 4, Utena
Bendra projekto vertė – 852 690,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama suma – 298 441,50 Eur
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-03-29